Aisha Thorsen

Aisha-cut

Sang / Sammenspil
Det Jyske Musikkonservatorium / Voiceembodiment uddannelsen
Har undervist i 10 år og har udgivet cd’er i eget navn og band, og har bl.a. sunget kor i Savage Rose.

Sang (rytmisk)
Vi vil arbejde med kropsstøtte, stemmetræning, dit personlige udtryk, fortolkning af sange og performance. Gennem sangøvelser og fysisk træning åbner vi op for din stemmes unikke klang og udvikler din stemmes fulde potentiale. Der tages altid udgangspunkt i elevens niveau.
Stemmen trænes ved vejrtræknings- og sangøvelser. Dette gøres dels for at udvide stemmens omfang og udvikle klangsansen, dels for at skærpe fornemmelsen for at synge rent. Efter opvarmningen (stemmetræningen) synges det repertoire, som elev og lærer har fundet egnet, og indenfor hvilket der arbejdes med frasering, improvisation og tekstligt og musikalsk udtryk. Undervisningen i rytmisk sang inkluderer mikrofonteknik og arbejde med 2. stemmer.

Sammenspil
Der vil i undervisningen blive arbejdet med pulsfornemmelse og musikkens form. Eleverne vil desuden komme til at synge og spille på forskellige instrumenter (rotation). Der arbejdes med de musikalske grundbegreber, så børnene bliver i stand til at kunne spille sammen med andre.

Musikalsk Forskole
Aisha starter som lærer på forskolen i uge 9.