KONTINGENT

Der er 33 lektioner. Vi har indlagt 5 erstatningsuger hvis lærer bliver syg. Se kalender. NB! Efter 2 lektioner er man tilmeldt hele sæsonen. Stopper man efter 2 lektioner, betales der en halv rate.

Er man ikke elev på Amager Lille Skole, pålægges 50 kr pr. rate.

Betaling sker i rater. Raterne bliver udsendt første gang manuelt via mail, anden gang via Betalings Service med alm. post med et indbetalingskort. Indbetalingskortet ved 2. rate bedes i selv tilmelde Betalings Service, således at fremtidige rater (3. – 9. rate) bliver trukket automatisk via Betalings Service.

Musik og Leg / 50 minutter / 0.-2. klasse
Pris: 9 rater a 380 kr
Antal for oprettelse: minimum 8 elever (max 14)

Sam-Undervisning 2 elever / 30 minutter / 0.-9. klasse
Pris: 9 rater a 425 kr

Sam-Undervisning 3 elever / 30 minutter / 0.-9. klasse
Pris: 9 rater a 425 kr

Drama og Leg / 50 minutter / 0.-5. klasse
Pris: 9 rater a 380 kr
Antal for oprettelse: minimum 8 elever (max 14)

Holdundervisning / 45 minutter /1.-9. klasse
Pris: 9 rater a 400 kr
Antal for oprettelse: minimum 4 elever (max 6)

Solo undervisning / 25 minutter / 2.-9. Klasse
instrument eller sang
Pris: 9 rater a 480 kr

Band / 60 minutter / 1.-9. klasse
Pris: 9 rater a 425 kr
Antal for oprettelse: Der skal være minimum 4 elever (max 6)

Band / 90 minutter / 1.-9. klasse
Pris: 9 rater  a 450 kr
Antal for oprettelse: Der skal være minimum 7 elever (max 10)

OBS!
Hvis der bliver fyldt op hos en lærer, går tilmeldingen videre til næste lærer. Vi forbeholder os ret til at sammensætte holdene som vi finder mest hensigtsmæssig. Hvis et hold ikke opnår det antal elever der er som minimum, tilbyder vi et alternativt. I værste fald bliver holdet ikke oprettet.