Sygdom

Hvis en elev er for syg til at komme i skole, er de som hovedregel også for syge til at komme til undervisning på Almus. Lærerne har ikke lyst at blive smittet, og det har de andre børn på Almus heller ikke.

Hvis en lærer er syg, gives der enten erstatningstimer eller der sendes en vikar. Hvis en elev er syg mister man den lektion. Sådan er reglerne også på andre musikskoler. I mange tilfælde vil de fleste lærere dog godt give en ekstra lektion, hvis det passer ind. Snak med læreren.