Regler

BETALING

Der er 10 rater på en sæson. Alle henvendelser vedrørende betaling skal ske til bogholder Steen Mathisen. Ved for sen betaling pålægges administrationsgebyr på 50 kr. Ved flere rykkere pålægges 100 kr. 

SYGDOM

Hvis en elev er for syg til at komme i skole, er de som hovedregel også for syge til at komme til undervisning på Almus. Lærerne har ikke lyst at blive smittet, og det har de andre børn på Almus heller ikke. Husk at give lærer besked hurtigst muligt. 

Hvis en lærer er syg, gives der enten erstatningstimer eller der sendes en vikar. Lærer giver besked på sms (og mail) til forælder og klub. Hvis en elev er syg mister man lektionen, med mindre andet aftaltes med lærer. Sådan er reglerne også på andre musikskoler. I mange tilfælde vil de fleste lærere dog godt give en ekstra lektion, hvis det kan passes ind. Snak med læreren.

MOTIVATION

Vi lytter til hvad eleverne har af ønsker. Det er vigtigt for os, at deres spilleglæde baseres på den musik de selv kan lide. Det skal være sjovt at spille. Vi vil dog altid komme med forslag som er med til at udvikle dem bedst. Det er vigtigt at forældre støtter eleven efter bedste evner i at eleven få øvet sig derhjemme. 

SAM-UNDERVISNING, HOLD OG BANDS

Vi vægter det musikalske fællesskab højt. Derfor forventer vi også forældre bakker op om, at eleverne giver plads og rum til hinanden i undervisningen. 

Copyright © 2024 ALMUS | Rock Band by Catch Themes