ALMUS åbner

Så åbner ALMUS igen, og vi glæder os helt ustyrligt til at spille musik med jer. Her kommer lidt information om, hvordan vi gør det. Husk på, at denne gen-åbningsuge er kort (man-ons) pga helligdag.  

Se skema


ÆNDRINGER
Vi følger naturligvis de samme retningslinjer der gælder for Amager Lille Skole.

Det betyder at vi også må lave et par få ændringer i skemaet for at efterleve reglerne. Også i forhold til at nogle af klassernes skoledag slutter senere eller tidligere end normalt. Vi må også ændre lidt i hvilke lokaler vi bruger. Det kan godt være, vi må ændre lidt i tingene undervejs. 

LOKALER

Vi vil ikke bruge det lille klaverlokale (Musik3) i resten af sæsonen. Det er for småt.

I stedet bruger vi enten det store musiklokale (Musik1) eller klaveret i “multisalen” (oppe ved gruppe R). Se ændringer i skema. Årsagen er, at der ved sangundervisning stadig skal være 2 meters afstand. Derfor kan der i musiklokalet (Musik1) ikke være over 6 elever. På hold som “Musik og Leg” og “Drama og Leg” er vi heldigvis ikke flere, end at vi kan overholde de 1 m afstand. Så vi kan sagtens være hvor vi plejer. Vi håber vi måske kan være i salen.

ELEVER SKAL HUSKE

Alle elever skal vaske hænder inden de skal til undervisning. Klubbørn vil blive husket på det af klubben. Alle elever der ikke går i klub, skal gå hjem lige efter skole og komme til undervisning lige op til deres undervisningstid. Ingen må være på skolen ud over i undervisningstiden. Ingen forældre må komme ind på skolen. Alle de samme regler som gælder på Amager Lille Skole, også hvilken dør eleverne skal gå ud af, gælder også på ALMUS.


TAG DIT EGET INSTRUMENT ELLER TROMMESTIKKER MED

Alle skal så vidt muligt medbringe deres eget instrument, hvis man har et. Det vil sige trommestikker, guitar, bas eller mikrofon (hvis man har sådan en). Selvom det selvfølgelig er lidt bøvlet at have sit eget instrument med, er det vigtigt, at alle der har mulighed for det også tager deres eget med. Det mindsker selvsagt smittefare og letter rengøringen meget.
SPRIT OG AFSTAND

Vi vil selvfølgelig afspritte instrumenter i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at have sit eget instrument med. Vi vil selvfølgelig også afspritte alle keyboards og klaverer efter hver elev, og læreren vil i nogle tilfælde have tynde gummihandsker på i undervisningen (det er op til læreren). Vi afspritter også kontaktflader osv. Vi vil sørge for, at der er 1m afstand mellem eleverne og lærer.
WEEKENDCAMP

Der vil I sidste weekend inden uge 26 blive afholdt en weekendcamp som erstatning for nogle elever. Mere info om dette I løbet af ugen. 

Skriv et svar

Copyright © 2024 ALMUS | Rock Band by Catch Themes