ALMUS 2020/2021

Vi er på ALMUS I fuld gang med at forberede den nye sæson.

Tilmeldingen åbner mandag 10. August for elever fra Amager Lille Skole, og for alle andre d. 16. August.
Sæsonen begynder mandag d. 31. August. Der er stadig et par småting, der mangler at falde på plads, men længere nede kan I se og danne jer et overblik over hvilke lærere, fag og dage vi kan tilbyde. Så kan I nå at tale sammen (hvis I vil lave bands, hold, duo mm), inden tilmeldingen åbner. I kan også se årets kalender med koncertdatoer på www.almus.dk/kalender

Der er 33 lektioner i sæsonen 20/21, hvoraf 2 er prøvelektioner. Herefter er man tilmeldt hele sæsonen. Hvis man starter senere, er der 1 prøvelektion.
Der er indlagt 5 erstatningsuger. Erstatningsugerne 23, 24 og 25 er især til de klasser, der har været på lejrskole, eller som har mistet lektion pga helligdag (pinse, st. bededag, Kristi‐Himmelfart). Vi har sagt farvel til Mads, Tomas og Lotte. Vi siger goddag til Johanna, Joel og Jakob.

Kort præsentation af nye lærere (mere uddybende, når tilmeldingen åbner)

Johanna er uddannet ved Musikkonservatoriet I Malmö, skriver, spiller og udgiver selv musik, og så er hun tidligere elev på Amager Lille Skole.

Joel er uddannet ved Rytmisk Musikkonservatorium I København. Er guitarist, men spiller mange instrumenter og medvirker i mange forskellige sammenhænge (Bl.a. Pernille Rosendahl, Annisette, Hush).

Jakob er skuespiller og sanger, uddannet ved skuespillerakademiet. Du kender ham måske fra DR’s julekalender “Juleønsket”.

Derudover fortsætter de “gamle” lærere: Greta, Frank, Steffen, Louise og Maj.

Med forbehold for ændringer og trykfejl kommer ALMUS tilbud til at være

MANDAG
Klaver / begynder (hold, solo)  / Greta 
Band 1.-6 klasse / Joel
Bas (hold+solo) / Joel
Guitar (hold + solo)  /Steffen
 
TIRSDAG
Klaver (begynder) / Greta
Band 7.-9. klasse  / Frank
Trompet/trombone (solo, duo) / Frank 
Guitar  (hold + solo) / Steffen
Sang, sang/klaver / Maj
 
ONSDAG
Band 1.-6. klasse / Maj
Trommer  / ?  NB! bliver muligvis om tirsdagen
Drama og Leg / Jakob
 
TORSDAG
Saxofon (altsax), klaver (øvet)  / Johanna
Sanghold / Louise
Band 1.-4. klasse / Louise
Trommer  / ?
 
FREDAG
Musik og Leg / Louise
Sanghold / Louise
 

Skema revideret

Se www.almus.dk/skema

Der er ikke de store forskelle fra sidst. Det man skal være opmærksom er at Maj Holtegaards elever er rykket 15. min. Derudover at vi har rykket lidt rundt på lokaler. Vi har taget Rytmik (det gamle sy værksted)i brug til klaver undervisning. 


Den kommende uge (22) var oprindeligt den sidste normal uge i ALMUS kalenderen som blev lagt ud ved sæsonstart. (se evt. www.almus.dk/kalender).

Da vi stadig har erstatningstimer at indhente, fortsætter vi selvfølgelig frem til uge 25. Det er forskelligt fra lærer til lærer, hvor mange erstatningstimer de har givet her i corona-perioden. Derfor er det også de oplysninger I får fra læreren, der er den gældende.


Nogle elever har efterlyst en slags afslutning, og vi er kommet frem til, at det vil være en god idé hvis der er små familiekoncerter, video livestreams mm. Vi arbejder på det og I hører nærmere. 

ALMUS åbner

Så åbner ALMUS igen, og vi glæder os helt ustyrligt til at spille musik med jer. Her kommer lidt information om, hvordan vi gør det. Husk på, at denne gen-åbningsuge er kort (man-ons) pga helligdag.  

Se skema


ÆNDRINGER
Vi følger naturligvis de samme retningslinjer der gælder for Amager Lille Skole.

Det betyder at vi også må lave et par få ændringer i skemaet for at efterleve reglerne. Også i forhold til at nogle af klassernes skoledag slutter senere eller tidligere end normalt. Vi må også ændre lidt i hvilke lokaler vi bruger. Det kan godt være, vi må ændre lidt i tingene undervejs. 

LOKALER

Vi vil ikke bruge det lille klaverlokale (Musik3) i resten af sæsonen. Det er for småt.

I stedet bruger vi enten det store musiklokale (Musik1) eller klaveret i “multisalen” (oppe ved gruppe R). Se ændringer i skema. Årsagen er, at der ved sangundervisning stadig skal være 2 meters afstand. Derfor kan der i musiklokalet (Musik1) ikke være over 6 elever. På hold som “Musik og Leg” og “Drama og Leg” er vi heldigvis ikke flere, end at vi kan overholde de 1 m afstand. Så vi kan sagtens være hvor vi plejer. Vi håber vi måske kan være i salen.

ELEVER SKAL HUSKE

Alle elever skal vaske hænder inden de skal til undervisning. Klubbørn vil blive husket på det af klubben. Alle elever der ikke går i klub, skal gå hjem lige efter skole og komme til undervisning lige op til deres undervisningstid. Ingen må være på skolen ud over i undervisningstiden. Ingen forældre må komme ind på skolen. Alle de samme regler som gælder på Amager Lille Skole, også hvilken dør eleverne skal gå ud af, gælder også på ALMUS.


TAG DIT EGET INSTRUMENT ELLER TROMMESTIKKER MED

Alle skal så vidt muligt medbringe deres eget instrument, hvis man har et. Det vil sige trommestikker, guitar, bas eller mikrofon (hvis man har sådan en). Selvom det selvfølgelig er lidt bøvlet at have sit eget instrument med, er det vigtigt, at alle der har mulighed for det også tager deres eget med. Det mindsker selvsagt smittefare og letter rengøringen meget.
SPRIT OG AFSTAND

Vi vil selvfølgelig afspritte instrumenter i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at have sit eget instrument med. Vi vil selvfølgelig også afspritte alle keyboards og klaverer efter hver elev, og læreren vil i nogle tilfælde have tynde gummihandsker på i undervisningen (det er op til læreren). Vi afspritter også kontaktflader osv. Vi vil sørge for, at der er 1m afstand mellem eleverne og lærer.
WEEKENDCAMP

Der vil I sidste weekend inden uge 26 blive afholdt en weekendcamp som erstatning for nogle elever. Mere info om dette I løbet af ugen. 

Nyt om åbning

Vi arbejder på at lave det endelige skema for åbningen færdigt. Vi mangler stadig lidt info vedr. hvilke lokaler vi kan bruge osv., men har forhåbenligt et overblik midt på dagen i morgen, søndag. Hold øje med mail og almus.dk.

ALMUS ÅBNER 18. MAJ


ALMUS åbner igen d. 18. maj. Vi har derfor den sidste omgang digitale undervisning i den kommende uge.
Hvordan vi åbner og afvikler undervisningen (holder afstand, afspritning osv.) kommer der info om efter møde med ALS ledelsen i morgen.


ALMUS HOLDER LUKKET I 14 DAGE


ALMUS holder lukket i 14 dage. Årsagen kender alle, og vi følger naturligvis, Amager Lille Skole i den forbindelse.

Den manglende undervisning vil blive erstattet. Hvordan og hvornår vi erstatter undervisningen, vil vi lægge en plan for og komme med info herom i den kommende uge. 

Vi håber at alle har det godt, passer på hinanden, og at vi hurtigst muligt kommer i gang igen.

De bedste hilsner

Frank

Corona update

Kære alle

Amager Lille Skole holder lukket de næste 14 dage. Hvad det kommer til at betyde for ALMUS melder vi ud senere i dag. I første omgang holder vi lukket resten af ugen. Mere info senere.

ALMUS DRAMA ØVEPLAN + FORESTILLING

Almus’ dramahold opfører deres forstilling d. 21/1 og 22/1. Derfor skal der øves lidt mere i ugerne op til. Dramalærer Lotte har skrevet til alle forældre, men for god ordens skyld, kommer øveplan også her:

0.-2. klasse (Gruppe ÆZYX)
Tirsdag d. 7/1 kl. 14.00-15.20
Fredag d. 10/1 kl. 13.30-14.30
Tirsdag d 14/1 kl. 14.00-15.20 
Fredag d. 17/1 kl. 13.30-14.30
mandag d. 20/1 kl. 14.30-15.30
onsdag d. 22/1 kl 13.30-15.45 
Forestilling: kl. 15.45-16.30 d. 22/1
Bemærk, at der ikke er undervisning om tirsdagen i uge 4 pga. forestillingen om onsdagen. 
 
3. klasse (Gruppe V)
Tirsdag 7/1 kl. 15.30-16.20
Fredag d. 10/1 kl. 14.30-15.30
Tirsdag d. 14/1 kl. 15.30-16.20
Fredag d. 17/1 kl. 14.30-16.00
Mandag d. 20/1  kl. 15.50-17.00 
Tirsdag d. 21/1 kl. 13.30-15.45 
Forestilling: kl. 15.45-16.30 d. 21/1
Bemærk, at der ikke er undervisning om tirsdagen i uge 4 pga. forestillingen om onsdagen. 
 
 

NYHEDSBREV #3 / 15.12.19

Kære alle

Her kommer årets sidste (og korteste) nyhedsbrev.

JULEKONCERTEN

En kæmpe tak til publikum, lærerne og ikke mindst alle eleverne for at gøre årets julekoncert til en fantastisk, følelsesladet og varieret koncert. Selvom vi i år måtte blande årgange og program lidt mere, end vi plejer, da nogle elever skulle gå tidligt, eller kom senere, så klarede alle det super flot. Tak til jer, der hjalp til med at rydde op.

BETALING AF KONTINGENT

Vi er heldigvis næsten ved at være i mål med restancerne. Det er vigtigt, at alle får betalt inden juleferien. Husk nu at tjekke spam-mappen, hvis du ikke har modtaget faktura. Vi ved godt, at det er møgbesværligt, og at man let kan overse eller glemme de fakturaer, der lander i indbakken. Vi har som tidligere beskrevet i nyhedsbrev #2, måtte starte helt forfra med alt, efter at vores forrige bogholder stoppede. Vores nye bogholder arbejder stadig på at få en PBS ordning på plads. Vi håber, at det sker inden længe. Inden da bedes man væbne sig med tålmodighed og betale de fakturaer I får i mailen. Juletip: i de bank-apps vi kender til, kan man scanne regninger, således at man slipper for at indtaste det lange +71 nr.

UGE 51

Uge 51 er erstatningsuge. Dvs. at der kun er undervsning for dem, der har aftalt erstatningslektioner med deres lærer. Alle andre har juleferie. Uge 01 er også erstaningsuge. Her kan man også få erstaningslektioner, hvis det er aftalt på forhånd. ALMUS starter op igen på normal vis i uge 02

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et forrygende musikalsk nytår

Kærlige hilsner og på gensyn i 2020

Frank, Steffen, Maj, Louise, Tomas, Mads, Greta og Lotte.

Næste Nyhedsbrev kommer I uge 02/2020

JULEKONCERT PROGRAM

NB! Rækkefølgen er vilkårlig! Det er kun i hvilken afdeling man spiller, der ligger fast. Vi forbeholder os ret til at lave ændringer. :-) Husk at det er læreren der har tilmeldt elever til koncerten. Evt. spørgsmål rettes til læreren. Vi håber at alle bliver til både i 1. og 2. afdeling, da vi ønsker at alle elever får et stort publikum.

1. afdeling   fra 17:30

– Musik og leg /Rudolf med den røde tud

– Hanna / bas

– Maja siri – klaver / home

– Lykke – klaver / seven years

– Marta – klaver / glade jul

– Ida – klaver / seven years

– Ellen – klaver / nu er det jul igen

– Ellinor – klaver / skarabaus

– Band gruppe Q-P / You Know I’m no good

– Emmelie / klaver

– Saxo / klaver
– Petrea  / klaver
– Gustav Johan  / klaver

– Klaverhold / Ellinor, Molly, Nora + Ellen fra X

– Julius + Viggo / trommer

– Karlo / trommer

___________________________  //    ___________________________

2. afdeling fra (ca.) 18:30

– Band Gruppe R  / Pagten

– Pelle / klaver

– Alma (Q) /sang

– Flora / sang / Love someone

– Molly, Simone, Gry, Bonnie / Sang / Tinkas jul

– Sigurd / guitar /Den gode den onde Wanderwall

– Liv / guitar / Blackbird

– Jerie, Svea / guitar / Rocketbrothers, baglæs og overtoner

– Frederik / guitar / Midt om natten

– Hugo, Jacob, Jacob / Midt om natten, kattejammerrock, smoke on the water

– Clara / guitar / Last christmas

– Fenja, Viggo, Alfred, Aksel, Julius, Leon / guitarhold / Midt om natten

– Eva / klaver 
– Sangskriverholdet / Katinka, Ellinor, Flora
– Ida, Sally, Benedikte / sanghold

– Charlie Max / klaver / et barn er født i Bethlehem

– Band Hannah, Elisabeth, Storm, Zoé
– Mikkeline og Selma / klaver

JULEKONCERT 2019

Så er vi ved at være klar til året fest! Tirsdag d. 10/12 kl 17:30 indbyder ALMUS til julekoncert. Det vil som altid være op til den enkelte lærer at vurdere, hvem af eleverne der skal optræde. Det endelige program kommer i starten af uge 49. Da årets koncert starter kl 17:30 i salen, altså 1/2 time efter klubben er lukket, vil der i klubben blive serveret en snack for klubbørn. Mere info om det, når programmet ligger klar. Vi glæder os til at se jer alle.

EFTERÅRSFERIE

Så er der masser af tid til at øve sig :) Vi ønsker alle en dejlig efterårsferie.

ALMUS holder ferie. Med mindre man har aftalt erstatningsundervisning med sin lærer.

Betaling / Faktura

Vi venter stadig på at få vores kontonummer, cvr. mm., men der vil blive sendt faktura ud til alle fra vores nye bogholder, Steen Mathisen. Husk at tjekke spam-mappen. De første 2 rater vil komme forholdsvis tæt på hinanden, da vi er forsinket med at opkræve 1. rate (det er jo forudbetalt). Da ALMUS er baseret på brugerbetaling, er det vigtigt at alle betaler med det samme. Tak. Vi arbejder på at oprette PBS.

Skema (prøveperiode)

Her er skemaet. Vi ved godt at alle gerne vil have en tid lige efter skole :) Men det er desværre umuligt. Vi er i skrivende stund 176 elever. En stille bøn herfra er at I prøver at få det til at glide. På andre musikskoler starter undervisningen typisk først kl 15. I må meget gerne melde tilbage hvis I opdager trykfejl eller andet vi har overset. Vi evaluerer selvfølgelig løbende hvordan det går på holdene. Hav tillid til at lærerne kan vurdere hvad der virker. Klik på skema .
SKEMA

Stemmefiskeri

Tilmelding er godt i gang, og vi har allerede fået mange tilmeldeinger.

MEN der er ingen der har tilmeldt sig til vores familiekor – Børn og Forældre kor. Det kunne være så hyggeligt hvis vi havde vores eget kor. Der vil blive sunget mange dejlige sange, men nok ikke nogen af dem John Daker her fremfører.

TILMELDING ÅBEN

SÅ ER TILMELDINGEN TIL 2019/2020 ÅBEN!

Klik på TILMELDING i menu og scroll igennem. Husk at man skal lave en tilmelding for hver aktivitet du vil gå til. Læs alt igennem inden du tilmelder.

 

TILMELDING 2019/2020

Lige en hurtig fra sommerlandet

Vi har nogle spændende nye lærere og idéer vi vil præsentere. Vi glæder os til at fortælle jer om det hele.

Tilbage til stranden..

 

ALMUS 2019/2020

Der kommer info og tilmelding til den nye sæson i slutningen af næste uge. Lige inden at vi går på sommerferie.

FORÅRSKONCERTER 2019

Kære alle

På grund af forskellige udfordringer for Almus i forbindelse med byggeri mm. har vi valgt at lave en anderledes forårskoncert i år. Det vil faktisk sige flere koncerter.

For det første så holder vi koncerten i musiklokalet på 4. Sal (dog Louise og Maj i salen). For det andet bliver det på forskellige datoer, da der ikke kan være så mange publikummer ad gangen.

Vi har i flere år talt om at have mindre ”hus-koncerter”, og nu gør vi det, da det er den bedste løsning i år.
Lærerne har været med inde over og har fundet koncertdatoer. Hvis der er spørgsmål vedr. den enkelte koncert eller program, så skriv til læreren.

Der kommer et program ud for de enkelte koncerter i løbet af ugen.

Vi beklager den sene udmelding. En kæmpe stor tak for den store tålmod og forståelse, som elever og forældre har haft i år. Det har været en udfordring for os alle. Vi glæder os til en ny sæson i nye, dejlige rammer.

Bedste hilsner
Frank

STEFFEN / 21. Maj kl 17 Musiklokalet på 4. Sal
Program
Guitarhold: Marlon, Alfred, Carl Emil
Bas: Marta
Sammenspil: Selma, Anna Mikkeline
Guitarhold: Jerie, Svea, Emil
Sammenspil: Laura, Freja, Svea, Karlo

FRANK / 11. Juni kl 17 Musiklokalet på 4. sal
Program kommer

MAJ og LOUISE / 12. Juni kl 17 i Salen
Program kommer

SUNE / 12 juni kl 17 Musiklokalet på 4. sal
Program kommer

KASPER / 19. Juni kl 17 Musiklokalet på 4. Sal 
Program kommer

Ingen undervisning 25/2 og 26/2

Pga af det igangværende byggeri bliver vi nød til at aflyse ALMUS undervisning mandag 25/2 og tirsdag 26/2. Der er for meget rod og støv efter nedriving, musiklokale skal sættes op igen, og der er ingen varme i drypstenshulen. Alt dette vil blive bragt i orden inden onsdag. Der vil selvfølgelig blive givet erstatningslektioner eller refundering.

Byggeri på skolen

ALMUS er ligesom resten af skolen, udfordret af byggeriet. Vi flytter rundt, alt efter hvor der er ledige lokaler. Det vil give lidt logistiske gener, og vil selvfølgelig ikke være optimalt. Det er heldigvis kun i en periode.

NY DRAMALÆRER

Sabrina stopper desværre på ALMUS, da hun bl.a. har fået arbejde som skuespiller. Vi ønsker hende alt det bedste og takker for juleforestillingen og det sidste halve år på ALMUS.

Heldigvis har vi fået en ny dramalærer, Lotte Winge, som er mindst lige så sød og dygtig, og hun starter i morgen, fredag 25/1.

Lotte skriver her lidt om sig selv:

Jeg hedder Lotte, og jeg glæder mig meget til at undervise jeres børn i drama og til at lære jer og jeres børn at kende. Jeg er uddannet lærer i linjefagene dansk og musik. Jeg har en stor passion for teater og har spillet teater det meste af mit liv. Siden sommeren 2018 har jeg studeret på Skuespillerakademiet, hvor jeg fordyber mig i skuespil. 

Nye lokaler i 2019

Kære alle

Godt nytår! Håber at alle er kommet godt ind i det nye år, og er klar til en masse musik.

 

 

 

 

 

Pga byggeriet flytter Almus til nye lokaler i uge 2. På nær dem der har været i Kælder 2 og 3, som først flytter i uge 3.

Kælder 1 (musiklokale) = MULTISAL på 4. sal
Kælder 2 = DRYPSTEN i kælder
kælder 3 (trommelokale) = rum BAG MULTISAL på 4. sal

Erstatningsuge

Uge 51 er jo erstatningsuge. Det vil sige at der kun er undervisning for de elever, der allerede har fået besked af deres lærer.

Pga byggeriet på skolen, skal det normale musiklokale ryddes og flyttes op i multisalen i denne uge. Dvs at der ikke er undervisning for Franks elever. For Kaspers elever er der undervisning i kælder 2. Trommeelever i der sædvanlige trommelokale. Steffen har undervisning og både Maj og Louise har også undervisning. Måske er der nogle små ændringer, i så fald har lærerne skrevet om det på mail.

Mens byggeriet står på, flytter vi vi lidt rundt. Der kommer info om nye lokaler inden jul.

JULEKONCERT PROGRAM

Så har vi endnu et fantastisk line-up til julekoncerten.

Traditionen tro, vil vi ikke afsløre rækkefølgen (nedenstående er vilkårlig), da vi synes at alle musikanter fortjener et STORT publikum.

Derfor bedes alle komme kl 17. Vi kan dog afsløre, at vi nok starter med nogle af de yngste musikstjerner!

Vi glæder os helt vildt!

 

 

VILKÅRLIG RÆKKEFØLGE!!!

– Ellinor, Katinka, Benedikte og Flora (V)
– Musikalsk Forskole
– Freja (T) sang
– Hanna og Liv (R) sang
– Bonnie, Dagmar og Simone (X) sanghold
– Mikkeline og Frederikke (S)
– Maja Siri (U) klaver
– Lykke (U) klaver
– Mikkeline & Selma (S) klaver
– Saxo og Ellinor (V) klaver
– Eva (V) klaver
– Ida (T) Klaver
– Sammenspil U (Sara, Iben, Hanna, Ida, Zoé, Isak)
– Jerie (T) Klaver
– Sammenpil V (Charlie, Fernando, Hugo, Hans, Petrea)
– Marta Jens og sofus (V) bashold
– Rumle (R) guitar
– Jerie Emil Svea (T) guitarhold
– Sammenspil T (Laura, Cornelius, Svea, Valdemar, Karlo)
– Sammenspil S (Carl-Emil, Selma Li, Anna, Mikkeline, Carla (T), Mingus)
– Gruppe O sammenspil (Loui, Bror, Robert, Pil, Vilma, Gustav)
– Gruppe P sammenspil (Emmelie, Mingus, Fiona, Asta, Alvin, Marie, Albert)
– Gruppe Q sammenspil (Alma, Alma, Frida, Evelyn, Ebba)
– Gruppe R sammenspil (Rune, Rumle, Karla, Lilli, Hanna, Bjørn, Clara, Sally, Liv)

 

Sygdom i dag

Vi har mandefald på ALMUS i dag. Både Louise og Kasper er syge, og der er desværre ikke fundet afløsere. Derfor er deres undervisning aflyst. Alle forældre + klubben har fået besked på mail eller sms. Der gives erstatningslektion efter aftale.

NYT SKEMA

Så har vi fået lavet et nyt skema, efter at prøveperiode for de fleste er overstået. De eneste der har forlænget frist er elever fra drama, musikalsk forskole og gruppe Q.